Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dit betekent dat we uw gegevens veilig opslaan en ervoor zorgen dat deze te allen tijde correct worden beschermd. We vertellen u wat we met uw gegevens doen wanneer we deze respectvol gebruiken om onze service aan u te verbeteren.


We gaan uit van het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonlijke gegevens, en iedereen heeft het recht om deze niet met ons te delen of te stoppen met het delen met ons. Deze privacyverklaring vermeldt welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en met wie we deze kunnen delen. We leggen uit wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u uw zegje kunt doen en welke controles worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat deze verklaring wordt nageleefd.


Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door de Ouderraad, onderdeel van de GVB (Gemeentelijke Vrije Basisschool) Sint-Franciscus Waasmunster. Deze privacyverklaring moet worden gelezen in samenhang met ons cookiebeleid. We kunnen onze privacyverklaring te allen tijde wijzigen en communiceren via onze website (xxx), waar we ook de nieuwste versie beschikbaar zullen stellen.
Deze privacyverklaring is op 16 september 2019 herzien en voor het laatst aangepast.

Onze contactgegevens:

Ouderraad verbonden aan GVB Sint-Franciscusschool
VZW Katholieke vrije scholen te Waasmunster
Kerkstraat 10
9250 Waasmunster
België
KBO 0415.881.956
tel. +32 (0)52 46 93 90

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze websites bezoekt, contact opneemt met onze ouderwerking of ons een aanvraag stuurt. Door onze websites te bezoeken, contact op te nemen met onze ouderwerking of ons een aanvraag te sturen, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Als u onze websites onrechtmatig gebruikt, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de gebruiksvoorwaarden of eigendomsrechten schendt of de veiligheid van onze websites of onze dienstverlening bedreigt.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen uw gegevens om onze services te kunnen leveren en verbeteren, en om u te informeren over onze activiteiten, promoties of de producten en services die u hebt gekocht. U verstrekt ons sommige van deze informatie rechtstreeks, bijvoorbeeld via formulieren op onze website, met uw visitekaartje, bij het plaatsen van bestellingen of in uw e-mailcorrespondentie met ons. Of we verkrijgen deze informatie via cookies op onze websites.
We onderscheiden verschillende soorten persoonlijke gegevens. Dit stelt ons in staat om onze producten en diensten voor te stellen en aan te bieden:

 • Gebruikersgegevens: we kunnen dit gebruiken om u te identificeren of contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld: uw naam, adres, telefoonnummers, voorkeurstaal, geslacht, e-mailadressen, contactgegevens op sociale media;
 • Gebruiksgegevens: informatie over interacties, zoals uw deelname aan onze campagnes en gebruik van onze websites;
 • Verkeersgegevens: we hebben deze technische informatie, zoals uw IP-adres, nodig om onze elektronische communicatie soepel te laten verlopen;
 • Gevoelige gegevens: we verwerken geen gevoelige gegevens.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we alleen de gegevens verwerken die nodig zijn voor het beoogde doel. Met uw toestemming, waar nodig, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

 • Om uw verzoeken over onze producten en diensten te verwerken.
  Wanneer u onze websites bezoekt of in contact staat met onze ouderwerking om informatie over onze producten (bvb. ontbijtmanden) en diensten (bvb. Helpende Handen) te verzamelen of op te vragen, of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, hebben wij uw adres nodig. We gebruiken vervolgens alle informatie die we over u ontvangen om u de informatie te verstrekken die u opvraagt, op de manier die u aangeeft.
 • Om u de beste service te bieden.
  We houden uw gegevens bij om onze dienstverlening naar de ouders en opvoeders te verbeteren. We hebben deze informatie nodig om onze producten en diensten correct in te stellen, te onderhouden en te ondersteunen. Dit betekent dat we contact met u kunnen opnemen voor de volgende stap in onze samenwerking of om feedback over onze services te vragen. We moeten u ook kunnen informeren over technische problemen of storingen aan onze kant.
 • Om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten.
  We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over activiteiten, evenementen, trainingen, workshops, nieuwe en bestaande producten, diensten, speciale aanbiedingen, onder andere om u direct marketing te bieden of een profiel voor u te creëren zodat we u kunnen informeren over dingen waarvan we denken dat die interessant voor u zullen zijn. We kunnen dit schriftelijk, elektronisch of telefonisch doen. We gebruiken uw gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarop u zich abonneert. U ontvangt alleen communicatie per e-mail als u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. We kunnen ook uw surf- en leesgedrag analyseren en inhoud voor onze websites of nieuwsbrieven maken die aansluiten op uw voorkeuren. We doen dit door uw bezoeken en de activiteiten die plaatsvinden, te registreren, bijvoorbeeld de pagina’s die u bekijkt en de links waarop u klikt. Dit maakt het ons ook gemakkelijker om u de informatie te geven waarnaar u op zoek bent.

 

Wie beheert uw gegevens?

Alle persoonlijke gegevens worden beheerd door de Ouderraad, verbonden aan GVB Sint-Franciscusschool Waasmunster. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor mensen binnen de Ouderraad die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren.
We gebruiken ook externe processors. Dit betekent onder andere dat we tijdelijk gegevens aan derden verstrekken als ze die nodig hebben voor specifieke taken wanneer we niet de middelen hebben om dit zelf te doen. In dit geval zorgen we er altijd voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden gebruikt door dit contractueel met de verwerkers overeen te komen. Dit betekent dat een verwerker uw gegevens nooit voor eigen initiatieven kan gebruiken en dat uw gegevens moeten worden verwijderd zodra een verwerker zijn taak heeft voltooid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan juridische opvolgers en gelieerde organisaties, zoals andere afdelingen van de Ouderraad of de school zelf, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring. We werken met derden of aannemers voor bepaalde aspecten van onze producten en diensten. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor dezelfde doeleinden als overeengekomen met de Ouderraad zelf. We zorgen ervoor dat zij uw gegevens veilig en respectvol beheren op dezelfde manier als wij.

In sommige gevallen gebruiken we anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of externe rapportage. Deze gegevens kunnen nooit worden herleid tot een specifieke persoon.
We verkopen of verhuren uw gegevens nooit aan bedrijven of mensen die geen deel uitmaken van ons bedrijf of onze groep. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Als we op een andere manier persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, gebeurt dit altijd met expliciete communicatie om informatie te verstrekken over de derde partij en de doeleinden om deze door te geven en te verwerken. Waar wettelijk vereist, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. Je hebt altijd de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij bieden maximale bescherming voor uw persoonlijke gegevens en privacy. Onze ouderwerking zijn getraind in het correct omgaan met vertrouwelijke gegevens. We hebben mensen in dienst die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van onze infrastructuur en we kopen specialistische services om de beveiliging van onze IT-infrastructuur te waarborgen. We nemen ook allerlei technische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Mocht er een datalek optreden met ongunstige gevolgen voor uw persoonlijke gegevens, dan wordt u persoonlijk geïnformeerd onder de wettelijke voorwaarden.

Onze websites bevatten soms links naar sites van derden met gebruiksvoorwaarden die niet binnen het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen.

Gegevens bekijken, corrigeren of verwijderen?

U hebt recht op toegang tot uw gegevens. Als we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u ons vragen waarvoor we deze verwerken, voor welke categorieën gegevens we verwerken, met welke categorieën van derden we uw persoonlijke gegevens delen, wat de oorsprong van de verwerkte gegevens is en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonlijke gegevens automatisch verwerken.


U kunt uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens schriftelijk uitoefenen, ter attentie van Ouderraad, GVB Sint-Franciscusschool, Kerkstraat 10, 9250 Waasmunster, België, of per e-mail naar ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be. We hebben 30 dagen om op uw verzoek te reageren. Deze periode begint wanneer we uw verzoek schriftelijk ontvangen en alle informatie beschikbaar hebben die nodig is om aan uw verzoek te voldoen.


We kunnen u om een bewijs van uw identiteit vragen wanneer u uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, en om ongeoorloofde publicatie van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.


U hebt ook het recht om onvolledige, onjuiste, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten corrigeren of verwijderen. U kunt hiervoor altijd per e-mail of post contact met ons opnemen. Wij zullen deze informatie dan altijd binnen de wettelijk vastgestelde termijnen wijzigen. Houd er rekening mee dat we u dan soms niet langer bepaalde diensten kunnen aanbieden, afhankelijk van uw verzoek. We kunnen de gevraagde gegevens ook niet altijd verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Om uw gegevens actueel te houden, verzoeken wij u ons op de hoogte te brengen van elke wijziging.

Geen direct marketing?

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing zonder opgave van reden. U kunt hiervoor per e-mail of post contact met ons opnemen.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonlijke gegevens te beveiligen. We mogen persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor we ze verzamelen. De opslagperiode kan daarom per doel verschillen. Na voltooiing van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonlijke gegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd. We verwerken gebruikersgegevens gedurende maximaal tien jaar of tot tien jaar na het laatste operationele klantcontact tussen ons, of maximaal 26 maanden voor verkeersgegevens.

Vragen?

We zijn altijd hier om gepaste antwoorden te geven op alle vragen die u heeft over ons privacybeleid of als u contact met ons wilt opnemen om uw gegevens te wijzigen. U kunt per e-mail, schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. U kunt deze contactgegevens ook gebruiken om een ​​klacht in te dienen die we zo snel mogelijk correct verwerken.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u altijd contact opnemen met de relevante autoriteiten en meer specifiek met de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens zijn beschikbaar op hun website.

Onze contactgegevens:
Ouderraad verbonden aan GVB Sint-Franciscusschool

VZW Katholieke vrije scholen te Waasmunster
Kerkstraat 10
9250 Waasmunster
België

KBO 0415.881.956
tel. +32 (0)52 46 93 90